Ing. Marián Mackovjak - geodet Spišská Nová Ves

Hľadáte geodeta v Spišskej Novej Vsi? Oslovte firmu Ing. Marián Mackovjak, geodetické a kartografické práce, ktorá pôsobí hlavne v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa.   


 •  
 • Ing. Marián Mackovjak, geodetické a kartografické práce

 • Za Hornádom 883/2
 • 052 01 Spišská Nová Ves
 •  
 • IČO: 37181726
 • DIČ: 1037258376
 •  
 • E-mail: mackovja@stonline.sk
 • E-mail: marian.mackovjak@gmail.com
 •  
 • Tel. č.: 053/290 16 61
 
 •  
 • CENNÍK SLUŽIEB

 • Ceny poskytovaných služieb závisia od dohody s klientom. Orientačné ceny sú stanovené cenníkom komory geodetov a kartografov Slovenska www.kgk.sk.
 •  
 • Naše služby je potrebné objednať si v určitom predstihu v intervale od 1 dňa do 1 týždňa. Spracované materiály Vám doručíme osobne, poštou alebo e-mailom. Tešíme sa na spoluprácu!
 •  
 • Geodet Spišská Nová Ves, ponúkame:

 • geometrické plány
 • vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb
 • polohopisné a výškopisné plány
 • porealizačné zamerania stavieb a inžinierskych sietí
 • zameranie podkladov pre GIS
 •